Communicatie audit
Interim Management
Advies
Communicatie Cockpit

Met de communicatie audit krijgt u een inzicht in de mate waarin communicatie bijdraagt aan de doelstellingen van uw organisatie, de tevredenheid van interne klanten van de afdeling communicatie, de mate waarin de communicatie efficiënt is georganiseerd, de besteding van de communicatiekosten vanuit verschillende perspectieven en de kwaliteit van communicatiemiddelen. >> lees hier verder

Mensen op hun verantwoordelijkheden aanspreken en uitdagen het beste in henzelf te laten zien. Duidelijk zijn, met oog en gevoel voor de omgeving. Dus eerlijk zijn over wat wel/niet haalbaar is voor de mensen zelf én wat nog wel/niet past binnen de organisatie. De organisatie weer op weg helpen door communicatieve piketpalen te slaan, de bedrijfsvoering te moderniseren en medewerkers hun plek daarin te geven. Dat typeert de aanpak van Hagelstein Communicatie: op basis van een vooraf overeengekomen resultaat (opdrachtbevestiging), en maandelijkse voortgangsgesprekken/rapportages, wordt de opdracht nauwlettend gevolgd.

Uw vraag staat centraal. En de wereld die daarachter ligt. Samen kijken we hoe we uw vraag het beste kunnen beantwoorden en wat daarbij uw eigen rol en die van Hagelstein Communicatie is.

Home

Verhelderende vragen stellen en tussen de regels door lezen. Dat typeert de aanpak van Karin Hagelstein (1962), oprichter en eigenaar van Hagelstein Communicatie in de Kop van Overijssel. Hagelstein helpt uw organisatie succesvol en creatief te communiceren. Daarbij gebruikmakend van en inspelend op de eigen kracht van uw organisatie. Met oog en oor voor uw specifieke vragen. Door samen te werken kan kennis worden gedeeld en vaardigheden worden overgedragen. Hagelstein Communicatie levert communicatie advies en interim management. Daarbij ontwikkelt Hagelstein zelf producten in samenwerking met relevante partners. Zo is de Communicatie Cockpit een coproductie met cms-expert Vincis uit Sneek. Samen met bedrijfskundige Pieter Sluijter uit Joure, van de Steiger advies, is onlangs de communicatie audit gelanceerd. Met de communicatie audit kunnen organisaties met focus op communicatie bezuinigen.

Karins motto is: Met goed luisteren en een visie die gebaseerd is op een gezonde dosis pragmatische daadkracht kom je er samen wel. Haar wens is: met mensen samenwerken die er wat van willen maken. Haar droom is: Het communicatiebewustzijn binnen een organisatie dusdanig vergroten en professionaliseren dat de afdeling communicatie zich kan concentreren op haar kerntaken.

Wat kan HC voor u betekenen?

HC gaat samen met u kijken hoe we aan uw vraag kunnen voldoen. Daarvoor heeft Hagelstein Communicatie expertise in huis op het gebied van: organisatie van de communicatie; perswoordvoering, crisiscommunicatie, reputatiemanagement, marketingcommunicatie, stadsmarketing, public relations, ontwikkelen en uitvoeren van digitale ondersteunende methoden en technieken en het doen van financiële analyses. Hagelstein Communicatie werkt daarbij samen met een klein aantal partners die hun sporen hebben verdiend op hun specifieke disciplines.

Wie is KH?

Karin is een vindingrijke peoplemanager communicatie. Haar hart ligt bij de combinatie van communicatie en management. Ze werkt niet vanuit theoretische modellen, maar vanuit een pragmatische visie op het vak, gebaseerd op jarenlange ervaring in diverse leidinggevende functies bij de overheid en non-profit sector.

Karin is sterk in het benutten van kennis en energie (lees: competenties) van professionals en weet deze te sturen met een bevredigend eindresultaat. Is meer geïnteresseerd in inhoud en mensen dan in posities. Communiceert duidelijk en rustig, denkt over schuttingen heen, is laagdrempelig, maar ook gewend om op het allerhoogste bestuurlijke niveau een gelijkwaardig en gewaardeerd gesprekspartner te zijn. Maakt van daaruit gemakkelijk verbinding: gaat confrontaties niet uit de weg, maar weet deze om te buigen tot een realistische belangenafweging en gezamenlijk einddoel. Kan goed analyseren en populair schrijven, maar is geen beleidsschrijver. Is generalist in basishouding.

Voordat Karin zelfstandig ondernemer werd, vervulde ze vaste functies bij de lagere overheid, belangenorganisaties en in de journalistiek.

Vanaf medio 2003 tot 2007 was Karin hoofd communicatie bij de gemeente Almere. Eenzelfde functie vervulde ze bij de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Utrecht. Bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij der Geneeskunst was ze hoofd communicatie en verenigingszaken. In haar ‘eerste Groningse periode’  adviseerde ze collegeleden en was ze projectleider communicatie van het grote stedenbeleid. Ze trad als journalist in dienst bij de Voedingsbond, om later voorlichter en hoofd van de afdeling publiciteit te worden (1992-1996).

Daarvoor had Karin diverse kortere en langere functies (o.m. dagbladjournalist bij Kluwer Dagbladen en radiojournalist) in de journalistiek. Ze begon haar carrière als tourguide.

Opdrachten

Bij de meeste opdrachten gaat het om het verder professionaliseren van de afdeling communicatie. De afdeling vraaggerichter laten werken, nieuw communicatiebeleid formuleren en implementeren en de bedrijfsvoering doorlichten en actualiseren.
Om vervolgens het organisatieplaatje daarop aan te passen. Karin schenkt daarbij veel aandacht aan de manageriële aspecten zoals het herijken van taken en functies, het smarter maken van de bedrijfsvoering en het ontwikkelen van nieuwe producten en werkwijzen (zoals trainingsaanbod, projectcommunicatie). Ook haar specialismen komen bij die opdrachten goed van pas.

Voor alles is Karin in hart en nieren interimmanager. Verder weet ze veel van:

  • Organisatie en management van de communicatie
  • Strategische communicatie en reputatie management
  • Crisiscommunicatie en perswoordvoering
  • Marketingcommunicatie en citymarketing
  • Ontwikkelen en uitvoeren van ondersteunende digitale methoden en werkwijzen voor afdelingen communicatie
Opdrachtgevers

Adviesopdracht, provincie Groningen.
Februari 2012 - heden. Opdracht: advies met betrekking tot het versterken van Groningse speerpunten in de landelijke publiciteit.

Adviesopdracht, Ziekenhuis Groep Twente.
Januari 2012 - april 2012. Opdracht: verder vormgeven aan reputatie management/woordvoering.

Hoofd communicatie ai bij Ziekenhuis Groep Twente.
Mei 2011 - januari 2012, 7,56 fte. Opdracht: communicatiebeleid herijken, het ontwikkelen van reputatiemanagement inclusief pro actieve perswoordvoering en zoeken van opvolger, kortom het professionaliseren van het bureau communicatie op een coachende wijze.

Adviesopdracht, gemeente Heerenveen.
Januari 2011 - januari 2012, 4,8 fte. Opdracht: nieuw communicatiebeleid en nieuwe organisatiestructuur ontwikkelen en implementeren, de communicatie advisering en ondersteuning voor het college van B&W revitaliseren en medewerkers scholen en coachen. 

Manager concerncommunicatie, gemeente Groningen ai.
Januari 2011 - mei 2011, 14,6 fte. Opdracht: leidinggeven aan de afdeling en social media beleid ontwikkelen en implementeren.

Adviesopdracht thuiszorgorganisatie Carocare, Vroomshoop.
Oktober 2010 - november 2010. Opdracht: advies met betrekking tot herpositionering in het licht van een nieuwe activiteit (kleinschalige woonvoorziening voor mensen met geheugenproblemen).

Adviesopdracht Dienst Stadsarchief, gemeente Amsterdam.
September 2010 - oktober 2010. Advies met betrekking tot de invulling van de communicatiefunctie.

Hoofd communicatie ai, gemeente Leeuwarden.
Maart 2009 - mei 2010: 4 dagen per week. Opdracht: leidinggeven aan afdeling communicatie en het maken van een strategisch communicatieplan.

Communicatie advisering bij FPC Oldenkotte, Rekken.
Januari 2009 - maart 2009: Opdracht: externe en interne communicatie updaten.

Teamleider Communicatie, directie Energie&Klimaat ai, Agentschapnl
1 augustus - 31 december 2008: 4 dagen per week. Opdracht: leidinggeven aan een team van 26 communicatieadviseurs en medewerkers; communicatiebeleid ontwikkelen op het gebied van doelgroepenbeleid en perswoordvoering.

Teamleider communicatie gemeente Almelo ai.
1 december 2007 - 1 juni 2008, 11 fte. 3 dagen per week. Opdracht: herijking taken binnen team en opstarten projectmatig werken.

Hoofd communicatie ai, Flevoziekenhuis Almere.
1 maart 2007 - 1 maart 2008: 2 a 3 dagen per week. (5,4 fte) Opdracht: afdeling klaarstomen voor de nieuwe (marketing)communicatieopgave (nieuw beleid, nieuw inrichtingsplan etc).

Teamleider Corporate Communicatie gemeente Zwolle ai.
15 maart 2007 - 1 december 2007: 2 a 3 dagen per week. Opdracht: nieuw corporate communicatiebeleidsplan ontwikkelen, schrijven en implementeren inclusief nieuw teamindeling.

Samenwerkingspartners

Samenwerken heeft véél voordelen. Vandaar dat Hagelstein Communicatie dat als vanzelfsprekend beschouwt. De afgelopen jaren heeft Hagelstein Communicatie samengewerkt met de Maatschap voor Communicatie in Utrecht. Samen met CMS-leverancier en webdeveloper VincisAqtion in Groningen levert Hagelstein Communicatie de Communicatie Cockpit. Voor de nieuwe tool, de communicatie audit, werkt Hagelstein Communicatie samen met bedrijfskundige Pieter Sluijter van De Steiger Advies uit Joure.

Contact
Telefoon: 06 51 31 88 29

Karin Hagelstein
Hagelstein Communicatie

Ongeleg 16
8339 SK Marijenkampen

Zaanstraat 20
1013 RT Amsterdam

Telefoonnummer: 06 51 31 88 29
info@hagelsteincommunicatie.nl

KvK nummer: 050 83 826
BTW nummer: 1304.56.688.B01